Dekontaminace a následná likvidace vzniklých produktů rozkladu u rozměrných předmětů a zařízení