Aktuálně

01.03.2021 09:04

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

V týdnu od 22.2. do 28.2.2021 jsme na našem území nezjistili odchylky od obvykle měřených hodnot.

Dávkové příkony se pohybovaly v obvyklém rozmezí…


04.02.2021 21:33

Pandemie vyžaduje omezení zdravotních prohlídek radiačních pracovníků

Pandemie koronaviru SARS CoV-2 významně ztěžuje provádění některých předepsaných vstupních a pravidelných lékařských prohlídek. Obtíže přetíženého…


22.01.2021 14:12

Pandemie přináší dočasné změny v kvalifikačních požadavcích

Pandemická situace v některých případech velmi ztěžuje naplnění kvalifikačních požadavků nebo provádění školení. Také v oblasti využívání jaderné…


21.12.2020 12:19

SÚJB rozhodl o schválení dalšího provozu výzkumného jaderného reaktoru LVR-15

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k dalšímu provozu výzkumného reaktoru LVR-15. Jedná se o lehkovodní reaktor s výkonem 10 MWt…


21.12.2020 12:18

SÚJB rozhodl o schválení dalšího provozu výzkumného jaderného reaktoru LR-0

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k dalšímu provozu výzkumného reaktoru LR- 0. Jedná se o reaktor nulového výkonu, který se využívá…


18.12.2020 08:09

Povolení dalšího provozu Meziskladu vyhořelého paliva Dukovany

Rozhodnutím  SÚJB čj. SÚJB/ONRV/24217/2020 ze dne 15. 12. 2020 byl povolen další provoz jaderného zařízení – Meziskladu vyhořelého paliva Dukovany.…


16.12.2020 10:22

PF 2021

Vážení přátelé,

Vám i všem Vašim blízkým přejeme co nejpříjemnější prožití vánočních svátků a v novém roce především pevné zdraví. Také hodně štěstí,…


14.12.2020 12:25

Národní radiační havarijní plán schválen!

Dne 7.12. 2020 byl Usnesením vlády České republiky č. 1276 schválen Národní radiační havarijní plán (NRHP). Byl tím naplněn požadavek § 234 odst. 2…


08.12.2020 14:33

Změny související se skončením přechodného období po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)

Aktualizováno 31.12.2020

Změny v souvislosti s vývozy jaderných položek do Spojeného království, resp. s dovozy ze Spojeného království do ČR po…


08.12.2020 14:24

29. bilaterální jednání s Rakouskem

Česká delegace zorganizovala, na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se…


30.11.2020 13:52

Novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v ČR je úspěšně dovršena

Po více než dvou letech práce byl úspěšně dovršen proces novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v České republice. Ve Sbírce zákonů právě…


10.11.2020 15:32

NÚKIB a SÚJB spojí své síly při posilování bezpečnosti ČR

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) rozšíří vzájemnou spolupráci a spojí své…


05.11.2020 10:59

SÚJB vydal kladné rozhodnutí k umístění výzkumného reaktoru/podkritického souboru VR-2

Dne 3. 11. 2020 vydal SÚJB povolení k umístění podkritického reaktoru VR-2 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Podkritický reaktor…


05.11.2020 10:57

SÚJB na základě nové legislativy revidoval povolení k umístění dvou nových temelínských bloků

Státní úřad pro jadernou bezpečnost dnes v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) a § 22 odst. 1 písm. a) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový zákon,…


22.10.2020 09:28

Výroční zasedání se zástupci Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Dne 20. října 2020 se v rámci vyhodnocení Českého programu podpory záruk MAAE (CZSP) uskutečnilo výroční zasedání zástupců SÚJB, pracovníků…