Vysoce obohacený uran odvezen z ČR

Vysoce obohacené palivo z výzkumného reaktoru v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy bylo bezpečně převezeno do Ruské federace. Více tisková zpráva ÚJV Řež, a.s.:

Washington, D.C. – Šest kilogramů vysoce obohaceného uranu, který by mohl být použit pro výrobu jaderných zbraní, bylo bezpečně vráceno do Ruské Federace z České republiky, na základě programu Iniciativního Snižování Globálního Rizika (GTRI) Národního Úřadu Jaderné Bezpečnosti (NNSA) USA. Akce byla provedena dne 22. prosince 2004. Byla realizována společným úsilím USA, České republiky, Ruska a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

„Zjištění, návrat a eventuelní eliminace vysoce obohaceného uranu je důležitou součástí našeho programu Iniciativního Snižování Globálního Rizika s cílem redukovat celosvětové riziko vyvolané nebezpečným nukleárním a radiologickým materiálem“, prohlásil ministr Abraham. „Oceňujeme významnou vedoucí úlohu České republiky při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti tohoto materiálu a její spolupráci s USA, Ruskem a MAAE při jeho bezpečném návratu do Ruska“.

Vysoce obohacený uran byl přepraven letecky z letiště nedaleko Prahy do bezpečného zařízení v Dimitrovgradu v Rusku. Tam bude vysoce obohacený uran zředěn na nízko obohacený.

Jaderné palivo bylo původně dodáno do České republiky ze Sovětského svazu pro využití ve výzkumném víceúčelovém reaktoru o výkonu 10 MW vyprojektovaném v bývalém Sovětském svazu, který byl provozován v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži poblíž Prahy.

V roce 2000 NNSA a Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. realizovaly společný projekt, jehož cílem bylo zvýšení fyzické ochrany jaderného materiálu v Řeži, dokud nebude vrácen do Ruska.

Na začátku tohoto roku ministři energetiky USA Spencer Abraham a ředitel Ruské federální jaderné agentury Alexander Rumjancev podepsali dvoustrannou dohodu mezi vládami USA a Ruskem k umožnění zpětného odvozu vysoce obohaceného jaderného paliva pro výzkumné reaktory ruského původu do Ruska.

V průběhu jednoho převozu bylo asi 6 kg vysoce obohaceného paliva naloženo do čtyř speciálních transportních kontejnerů. Postup nakládání paliva do kontejnerů kontrolovali inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii, techničtí odborníci NNSA a inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zařízení v Rusku, které přijalo materiál, těsně spolupracovalo s NNSA při zvyšování fyzické ochrany.

Cílem GTRI je identifikovat, zajistit a přepracovat nebo usnadnit konečné uložení vysoce rizikových jaderných a radiačních materiálů na celém světě, které by mohly ohrozit USA a mezinárodní společenství. Tato iniciativa bude komplexně zajišťovat nebezpečné a radiační materiály na celém světě a odstraňovat je nejrychleji, jak to bude možné.

Tato přeprava byla již šestou úspěšnou přepravou vysoce obohaceného uranu zpět do Ruska. V průběhu posledních dvou let bylo do Ruska zpět přepraveno celkem 51 kg vysoce obohaceného paliva z Rumunska, Bulharska, Lybie a Uzkekistánu. V roce 2002 bylo přepraveno do Ruska z výzkumného reaktoru poblíž Bělehradu v Srbsku 48 kg vysoce obohaceného paliva ruského původu.