Výroční zasedání se zástupci Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Dne 20. října 2020 se v rámci vyhodnocení Českého programu podpory záruk MAAE (CZSP) uskutečnilo výroční zasedání zástupců SÚJB, pracovníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a zástupců vybraných českých zárukových zařízení (JE Dukovany, CV Řež a ÚJV Řež). Vzhledem k současné pandemii COVID-19 a nutnosti dodržovat mimořádná opatření se letošní setkání uskutečnilo formou videokonference. Předmětem tohoto jednání bylo vyhodnocení pokroku dosaženého při implementaci CZSP za poslední rok a zároveň se projednávaly plány a aktivity na roky příští (např. testování nových zárukových pečetí a nového způsobu pasivního ověřování pečetí MAAE). Zástupci SÚJB se zároveň zaměřili na takové úkoly, které se týkají online tréninkových aktivit a které mají v současné době významné uplatnění.