Vychází komentář k atomovému zákonu

Péčí nakladatelství Wolters Kluwer vychází v těchto dnech první Komentář k atomovému zákonu. Autorský tým v komentáři podává výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, jejich vzájemných souvislostí, vazeb na mezinárodní právní zdroje a také na jiné právní předpisy českého právního řádu. Komentář rovněž odkazuje na související judikaturu a literaturu. Kniha by měla čtenáři napomoci v pochopení české atomového práva a usnadnit mu jeho aplikaci.