13.9. - 19.9.2021

V týdnu od 13.9. do 19.9.2021 jsme na našem území nezjistili odchylky od obvykle měřených hodnot.

Informace k potravinám

Dávkové příkony se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nSv/h (1 nanoSv/h = 10-9 Sv/h).

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách µBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

V rámci Radiační monitorovací sítě ČR jsou sledovány i další složky životního prostředí a položky potravního řetězce. Čas od času se objeví dotaz na zvýšené hodnoty radioaktivity u vybraných potravin – typicky se jedná o houby, zvěřinu a některé lesní plody. Rádi bychom upozornili, že jsme tomuto tématu před časem věnovali samostatný článek. Popisujeme v něm, s čím je možné takovéto zvýšené hodnoty srovnávat, kdy a za jakých podmínek lze takto kontaminované potraviny uvádět do obchodní sítě. A také, zda hrozí nějaká rizika z konzumace těchto potravin. Výsledky z jednotlivých měření jmenovaných komodit jsou samozřejmě k nalezení i v databázi MonRaS.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.