Tisková zpráva SÚJB k aktuálnímu dění

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nadále nepřetržitě monitoruje radiační situaci na území České republiky a Evropy. Současně sledujeme aktuální situaci z pohledu jaderné bezpečnosti prostřednictvím nepřetržitého systému vzájemného mezinárodního informování zajišťovaný Mezinárodní atomovou agenturou ve Vídni. Agentura také zveřejňuje aktuální informace na svém twitterovém účtu @iaeaorg.

Stav jaderné elektrárny v Záporoží je dle všech dostupných informací v této chvíli stejný jako jsme uvedli v ranní informaci. Personál nadále zajišťuje všechny nezbytné činnosti a bezpečnostní systémy jsou v provozu.

Záporožská elektrárna je vzdálená vzdušnou čarou asi 1200 km od východní hranice ČR. Tato vzdálenost spolu s aktuálním počasím v oblasti je dostatečná pro to, že v této chvíli není žádný důvod ke znepokojení z hlediska možných radiačních dopadů na území střední Evropy. Toto by platilo, i kdyby se směr větru změnil.

 

Aktuální meteorologická situace vypočtená Českým hydrometeorologickým ústavem

Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně se Státním ústavem radiační ochrany připravil také speciální webové stránky, na kterých budou zveřejňovány aktuální a doplňující informace jak k aktuální radiační situaci a jejímu  možnému vývoji, tak ke stavu okupovaných jaderných elektráren na Ukrajině. Prostřednictvím tohoto webu můžete také klást dotazy, na které jste nenalezli odpovědi v již zveřejněných informacích na našem webu nebo sociálních sítích. Pokusíme se na ně v rozumném čase reagovat.

Aktuální radiační situace je na celém monitorovaném území i nadále nezměněna, tedy odpovídá přírodnímu pozadí v České republice a v Evropě (data dostupná v databázi EURDEP).

Mnozí z Vás jistě sledujete radiační situaci v aplikaci MonRaS a pravděpodobně se zaměřujete zejména na měřící místa blízké vašemu okolí. Při této příležitosti bychom rádi připomněli, že dávkové příkony z přírodního pozadí jsou v rámci našeho území nerovnoměrné. Hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu na území České republiky se běžně pohybují v rozmezí cca 100 – 200 nSv/h, na různých místech ČR se tedy mohou lišit. Více informací k přírodnímu pozadí naleznete na našem webu v sekci Radiační ochrana / Přírodní zdroje ionizujícího záření.