SÚJB vydal povolení k dalšímu provozu druhého bloku JE Temelín

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal 26. 5. 2022, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový zákon, povolení k dalšímu provozu druhého bloku jaderné elektrárny Temelín.

Povolení bylo vydáno na základě žádosti ČEZ, a. s., ze dne 30. listopadu 2021. Rozsah dokumentace, kterou inspektoři před vydáním povolení posoudili, korespondoval s rozsahem dokumentace předložené k žádosti o vydání povolení k dalšímu provozu prvního temelínského bloku v roce 2020 (viz https://www.sujb.cz/aktualne/detail/sujb-vydal-povoleni-k-dalsimu-provozu-1-temelinskeho-bloku). Z hodnocení nevyplynuly, stejně jako v předchozím případě, žádné skutečnosti, které by vydání povolení bránily.

Na webové stránce SÚJB (www.sujb.cz) bude povolení zveřejněno po nabytí právní moci.

Aktualizace 31. 5. 2022

Povolení nabylo právní moci a je zveřejněno zde.