SÚJB spolupracuje při likvidaci chvaletického skladu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost pokračuje ve spolupráci s ostatními orgány státní správy při řešení případu nelegálního skladu chemických látek a nebezpečných odpadů ve Chvaleticích. Zástupci SÚJB se dne 29. srpna 2006 sešli v budově Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích na pracovní schůzce s představiteli kraje a dalších organizací i pracovišť odpovědných za řešení případu. Při této příležitosti informovali všechny zúčastněné o postupu v případě nálezu radioaktivních látek či vysoce nebezpečných chemických látek, podléhajících zvláštnímu režimu nakládání.

Ve spolupráci s odbornými pracovišti vybavenými příslušnými technickými prostředky bude zajištěn rychlý a bezpečný odvoz a následné uložení těchto látek v souladu s příslušnými předpisy. Hlavním cílem připravovaných opatření je vyloučení případného znečištění životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví nalezenými látkami.