SÚJB rozhodl o schválení dalšího provozu výzkumného jaderného reaktoru LR-0

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k dalšímu provozu výzkumného reaktoru LR- 0. Jedná se o reaktor nulového výkonu, který se využívá pro experimenty v oblasti fyziky aktivní zóny a stínění, měření neutronově-fyzikálních charakteristik reaktorů typu VVER a PWR, ověřování radiačního poškození materiálů vnitro-reaktorové vestavby a reaktorových nádob VVER. Reaktor je provozován Centrem výzkumu Řež s.r.o.

Rozsáhlou podkladovou dokumentaci vyhodnocovali inspektoři SÚJB 6 měsíců. Během nich detailně prověřili aktuální stav posuzovaného jaderného zařízení. Splnění právních požadavků kladených na provoz výzkumného reaktoru LR- 0 dle atomového zákona a jeho prováděcích právních předpisů bylo během správního řízení prokázáno.

Povolení k provozu bylo v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm.  f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, vydáno 16. prosince 2020.