SÚJB pořádá v Praze regionální tréningový kurz

Ve dnech 5.6.-23.6. 2006 se koná v Praze v hotelu ESPRIT regionální tréningový kurz na téma „Regional Training Course on Authorization and Inspection of Radioactive Sources“. Kurz je organizován MAAE ve spolupráci se SÚJB a je určen pro pracovníky regulujících orgánů Libanonu, Alžírska, Albánie, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Česká republika tak prostřednictvím SÚJB přispívá v rámci programů mezinárodní pomoci rozvojovým zemím k dalšímu vzdělávání specialitů ve vybraných oblastech a zvyšování úrovně státních dozorů na úroveň obvyklou v zemích s intenzivním využíváním jaderné energie.