Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na ředitele ústavu

Rada Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., jehož zřizovatelem je SÚJB, vyhlašuje podle § 17 a § 18 odst. (2), písm. h) Zák.č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Státního ústavu radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 (dále jen SÚRO, v.v.i.).

Předpokládaný termín nástupu do funkce je 1. 6. 2021. Podrobnosti naleznete pod tímto odkazem.