Stanovisko ENSREGu k situaci na Ukrajině

Na aktuální vývoj situace na Ukrajině reagovala Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) 10. března přijetím prohlášení, které si můžete přečíst na tomto odkazu .