Radiofarmaka na letišti v Ruzyni

Včera, 6.října 2004 ve večerních hodinách, došlo na pražském letišti v Ruzyni při překládce zboží z letadla k pádu zásilky obsahující radiofarmaka (konkrétně jód 131) na betonovou plochu letiště. Prostor byl příslušníky zasahující hasičské jednotky vymezen a uzavřen a byli přivoláni pracovníci mobilní výjezdové skupiny Státního ústavu radiační ochrany, kteří obsah zásilky na místě ověřili. Konstatovali, že zásilka není povrchově zamořena, neuniká z ní radioaktivní záření a ani není narušena celistvost jejího obalu (plechového pláště i olověného kontejneru). V důsledku tohoto zjištění bylo možno prohlásit, že nedošlo k úniku radioaktivity a že žádná z osob, které přišly se zásilkou do styku, nebyla vystavena radioaktivnímu záření. Kolem druhé hodiny v noci byla zásilka přepravena do laboratoří Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, kde byla podrobena další kontrole. Z ní by měl vyplynout závěr, zda bude zásilka převzata jako dodané zboží (v případě, že i vnitřní celistvost ampule s radioaktivní látkou bude v plné míře zachována) nebo zda bude uplatněna reklamace u organizací zajišťujících přepravu.

Radiofarmaka jsou látky, které se ve zdravotnictví používají k vyšetřovacím a léčebným účelům. Vhodně vybraná radioaktivní látka je vpravena obvykle injekční cestou do lidského organismu, kde po určité době vyvolá zcela specifickou reakci v místě, které je předmětem vyšetření, resp. léčby. Koncentrace radioizotopů a celkové množství radiofarmak je stanoveno vždy tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k poškození zdraví pacienta či jeho okolí.

Letecký transport radiofarmak je celosvětově běžnou záležitostí a počet přepravených zásilek tohoto typu jde do tisíců. Podléhá striktním požadavkům mezinárodních pravidel pro přepravu radioaktivních materiálů a obalové soubory musí vyhovět velmi přísným zkouškám zaručujícím zachování celistvosti obalu i v extrémních přepravních podmínkách.

7.10.2004