První zasedání Rady guvernérů s novým generálním ředitelem MAAE

Ve dnech 1.-4. března 2010 se ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) konalo řádné a zároveň první zasedání Rady guvernérů (RG) s novým generálním ředitelem (GŘ) MAAE, Yukiou Amanem (jeho úvodní projev spolu s dalšími informacemi naleznete v tomto článku).

V rámci technické části RG prodiskutovala zprávu GŘ MAAE o jaderné bezpečnosti, která mj. potvrdila vysokou úroveň bezpečnosti provozu jaderných zařízení v členských státech MAAE v roce 2009. Dále se zabývala zprávou GŘ k jaderným technologiím, která pokrývá široké spektrum mírového využívání jaderné energie - od energetických aplikací po lékařství, zemědělství apod. Přijala také návrh revidovaných bezpečnostních standardů (požadavků) stanovujících rámec pro zajištění jaderné bezpečnosti, a to od souvisejících vládních a právních aspektů až po následné provádění dozorné činnosti. Věnovala se i zprávě speciální pracovní skupiny zaměřené na budoucnost MAAE.

Politické debatě opět dominovaly verifikační aktivity MAAE v Íránu (RG odsouhlasila zveřejnění zprávy GŘ o uplatňování záruk MAAE a požadavků rezolucí Rady bezpečnosti OSN v Íránu), Sýrii a neutěšená situace v KLDR, která v dubnu 2009 ukončila veškerou spolupráci s MAAE a vykázala její zárukové inspektory ze země.

Politicko-technickým tématem RG je dnes již tradičně problematika zajištění spolehlivých a nediskriminačních dodávek jaderného paliva (MNA). Více informací o MNA naleznete na tématických webových stránkách MAAE.

RG řídí v období mezi výročními zasedáními hlavního rozhodovacího orgánu MAAE, Generální konference, činnost Agentury. Za tímto účelem se pravidelně schází pětkrát do roka – v březnu, v červnu, dvakrát v září (před Generální konferencí a po ní) a v listopadu po jednání Výboru pro technickou pomoc a spolupráci (TACC). V případě potřeby svolává i mimořádná zasedání.

RG je složena z pětatřiceti členů volených z jednotlivých regionálních skupin podle klíče definovaného ve stanovách MAAE. V souladu s přijatým memorandem členů Východoevropské regionální skupiny bude ČR jejím členem od září 2010 do r. 2012. Funkce guvernérky by se měla, stejně jako v letech 2002-2004, ujmout předsedkyně SÚJB, D. Drábová.

Zástupci zemí, které nejsou členy RG, se mohou účastnit otevřených zasedání, tedy těch jednání (většina), která nejsou omezena pouze na členy RG. Během nich se mohou vyjadřovat k aktuálním tématům, nemají však - na rozdíl od zvolených guvernérů - hlasovací právo. Více informací o Radě guvernérů i Generální konferenci naleznetena stránkách MAAE.