První radioaktivní částice z Fukushimy doputovaly nad Česko

Měřící zařízení dnes zachytila první radioaktivní částice zanesené z Japonska nad Evropu.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost dnes obdržel zprávu od odborných pracovníků Státního ústavu radiační ochrany, že byly dle předpokladu na měřících zařízeních zachyceny první radioaktivní částice zanesené z Japonska pohybem vzdušných mas přes Atlantický oceán nad evropský kontinent.

Byla detekována stopová množství  radionuklidů jódu (I 131) a césií (Cs 134, Cs137) řádově v mikro Bq (1Bq je jednotkou aktivity radionuklidů) v kubickém metru vzduchu.  Ze systému rychlé výměny informací mezi členskými zeměmi EU víme, že podobné hodnoty byly naměřeny ve Švédsku, Finsku, Polsku a Bulharsku.

SÚJB opakovaně ujišťuje občany, že naměřené hodnoty nemají a nebudou mít jakýkoliv význam z hlediska vlivu na zdraví osob. Pro srovnání lze uvést, že v době po Černobylské havárii byly tyto hodnoty měřené na území ČR zhruba desettisíckrát vyšší a ani tyto hodnoty nevedly k přímému ohrožení zdraví

Nadále nedoporučujeme užít stabilní jód, není pro to žádný důvod. Měření budou nyní kontinuálně pokračovat a výsledky, které mohou být zajímavé zejména pro odbornou veřejnost, budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách SÚJB a webových stránkách SÚRO.