Předsedkyně SÚJB navštívila Ruskou federaci

Ve dnech 20.- 21. května 2010 navštívila předsedkyně SÚJB, Dana Drábová, Ruskou federaci. Předmětem pracovní cesty bylo společné trilaterální jednání vedoucích dozorných orgánů nad jadernou bezpečností ČR, Ruska a Slovenska. Jednání byla zaměřena na výměnu informací o dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení. Diskuse se týkaly tří okruhů otázek: národní legislativa, organizační struktura dozorných orgánů, výkon dozorných činností návštěva ruského státního podniku Radonzejména v oblasti bezpečnostních analýz a nezávislého hodnocení bezpečnostní dokumentace. Jednání ukázala, že dozory vychází ze stejných (nebo alespoň velmi podobných) bezpečnostních principů, ovšem struktura legislativních požadavků, organizace dozorné činnosti i rozsah a hloubka nezávislých bezpečnostních analýz a hodnocení jsou odlišné. Získané poznatky v této oblasti budou využity SÚJB mimo jiné při vyhodnocování tzv. "licencovatelnosti" nových jaderných elektráren v zemích původu a také při rozpracování možných programů širší spolupráce dozorů v budoucnu. Tato spolupráce by se mohla týkat českých jaderných elektráren, které jsou již v provozu a také plánovaných nových jaderných zdrojů na území ČR.

Součástí pracovní cesty byla i návštěva Státního podniku Radon, který se specializuje na úpravu, skladování a ukládání středně a nízko aktivních radioaktivních odpadů (RaO). Odborná diskuse se orientovala především na technologie, které vedou k minimalizaci objemu upravovaných RaO. Pracoviště, která bylo možné zhlédnout, zahrnovala plazmo-chemickou úpravnu RaO, jednotku odstraňování organických příměsí, vysokotlaký kompaktor, filtrační jednotky kapalných odpadů, vitrifikační jednotky, jednotku třídění a mechanické úpravy pevných RaO a také sklady RaO různých typů. Získané poznatky budou využity na SÚJB při nezávislém hodnocení návrhů nově plánovaných zařízení pro úpravu a skladování RaO v ČR a také při hodnocení již provozovaných zařízení.