Poslední chemická zbraň byla zničena

7. července 2023 byla ve specializovaném zařízení pro likvidaci chemických látek v Blue Grass  (Kentucky, USA) zničena poslední chemická zbraň nahlášená podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

Zničení posledních chemických zbraní z muničních skladů je považováno za významný krok na cestě k jejich úplné eliminaci. Podařilo se tak dosáhnout jednoho z cílů Úmluvy o zákazu chemických zbraní, a to po 26 letech její platnosti. Zůstává však nutnost zajistit, aby chemické zbraně nebyly znovu vyráběny a chemické látky byly používány výhradně pro účely, které Úmluva nezakazuje.

Likvidaci potvrdil inspekční tým Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), která bude dále dohlížet na uzavření posledních zařízení určených k likvidaci chemických látek v USA.

Úmluva o zákazu chemických zbraní vešla v platnost v roce 1997, podepsalo ji 193 států, mezi něž patří i Česká republika. Díky Úmluvě bylo zničeno přes 72 000 metrických tun chemických zbraní z muničních skladů nahlášených členskými státy.