Obce dotčené hlubinným úložištěm dostanou kompenzace

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje mimo jiné i zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a to v § 117.

Ustanovení § 117 odst. 3 nově přiznává jednorázové příspěvky obcím z jaderného účtu ve výši 1 mil. Kč, pokud Správa úložišť radioaktivních odpadů podala žádost o stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v jejich katastrálním území, a dále navyšuje již stávající příspěvky obcím, na jejichž katastrálním území bylo stanoveno chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, ze současných 50 mil. Kč na 60 mil. Kč.

Novela nabyde účinnosti 1. ledna 2021.