Nová publikace SÚJB "Hodnocení lékařského ozáření"

Lékařské ozáření tvoří v současné době zhruba pětinu celkového ozáření populace zdroji ionizujícího záření. Pokud bychom brali do úvahy pouze umělé zdroje záření, je to jednoznačně nejvýznamnější zdroj ozáření populace a navíc jediný, kdy k ozařování lidí dochází záměrně. Proto je nezbytné věnovat v této oblasti využití zdrojů záření zvýšenou pozornost dodržování požadavků radiační ochrany – principům zdůvodnění a optimalizace. SÚJB spolu s uplatňováním své regulační kompetence při lékařském ozáření, věnuje dlouhodobě také pozornost sledování trendů v této oblasti.  Nově vydaná publikace využívá zejména data poskytnutá v souladu s atomovým zákonem SÚJB zdravotními pojišťovnami doplněná výsledky několika dlouhodobých výzkumných projektů a shrnuje poznatky o struktuře a velikosti lékařského ozáření v ČR za posledních deset let, a to zejména v oblasti radiodiagnostiky a intervenční radiologie. Další oblasti – nukleární medicína a radioterapie budou v podobném duchu zpracovány v letošním roce a zveřejněny v roce 2022.

Publikace je k dispozici v elektronické verzi (PDF, 1,96 MB) a též na webu SÚJB v sekci: Radiační ochrana / Lékařské ozáření / Hodnocení lékařského ozáření.

Připomínky a komentáře lze zasílat na e-mailovou adresu bulletinlo2021@sujb.cz.