Nabídka zahraničních stáží s podporou MAAE

Stejně jako v předchozích letech, i na následující dvouleté období pro Vás SÚJB připravil projekt, jehož prostřednictvím bude možné získat finanční podporu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) na realizaci odborné stáže na zahraničním pracovišti podle individuálních potřeb vysílající instituce, tj. za účelem prohloubení kvalifikace jejího personálu.

Financovat je možné dlouhodobější stáže, kratší vědecké cesty i konzultační návštěvy, případně přizvání odborníků do ČR (ve výjimečných případech). Také jen ve výjimečných případech, které jsou patřičně odůvodněné a kdy nelze nalézt jiný způsob financování, lze tento projekt využít ke sponzorování účasti na relevantních mezinárodních konferencích za předpokladu, že případný registrační poplatek si hradí účastník, resp. jeho vysílající organizace sama. Bližší informace k jednotlivým aktivitám naleznete v článku Charakteristiky nabízených akcí.

Požádat o podporu mohou odborníci z celého spektra jaderných oborů od jaderné bezpečnosti přes radiační ochranu až k medicínským aplikacím. Očekáváme tedy zájem především ze strany relevantních státních institucí – univerzit, nemocnic, výzkumných ústavů apod.

MAAE vybraným kandidátům uhradí diety a náklady spojené s dopravou na místo určení a zpět, případně zaplatí hostitelské instituci poplatek za provedení výcviku, bude-li požadován.

Přijetí v zahraniční hostitelské instituci doporučujeme dojednat předem. Ve většině případů totiž nejen urychlí vyřízení žádosti v MAAE, ale pomůže i vlastní realizaci - nezřídka se stává, že MAAE nenalezne vhodnou hostitelskou instituci, která by byla ochotna našeho odborníka přijmout a akci se tak nepodaří uskutečnit.

Pokud byste měli zájem o tento způsob podpory, zašlete nám, prosíme, své návrhy v elektronické podobě na adresu: zuzana.danihelkova(at)sujb.cz. Součástí návrhu by měly být následující informace o plánované akci:

  • stručný název (charakterizující účel/náplň školení);
  • druh (viz Charakteristiky nabízených akcí) a délka trvání;
  • vysílající instituce;
  • předpokládaný termín realizace (stačí odhad čtvrtletí);
  • plánovaná země/instituce (příp. informace o stavu vyjednávání o přijetí).

Ve svých návrzích berte na vědomí lhůty, které MAAE potřebuje k posouzení žádostí nominovaných uchazečů (viz též Charakteristiky nabízených akcí). 

Vaše případné dotazy rády zodpoví: zuzana.danihelkova(at)sujb.cz nebo romana.bozenhardova(at)sujb.cz.