Mise WANO na Jaderné elektrárně Dukovany

Světová asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) vyslala na Jadernou elektrárnu Dukovany 22 expertů z 9 zemí, kteří mají za úkol sledovat bezpečnost provozu elektrárny. Vzhledem k událostem v Japonsku se přehodnotily některé přístupy a kontrola prováděná na naší jaderné elektrárně je první svého druhu. Sledování se zaměřuje nejen na chování elektrárny během provozu z hlediska bezpečného provozování, ale také odolností projektu a elektrárny jako takové vůči externím rizikům.  Tým expertů z ostatních jaderných elektráren po celém světě, tzv. Peer Review, by měl pravidelně provádět hodnocení na všech elektrárnách každé dva roky. 

Po provedení periodického hodnocení jsou vždy vypracovány zprávy, ve kterých jsou, dle závažnosti nedostatků,  vypsány doporučení na zlepšení bezpečnosti, které by měl držitel povolení naplnit. Letošní mise WANO probíhající na EDU 13. – 27. září 2012  není zdaleka jediná. Letošní rok proběhlo na elektrárně již několik zahraničních misí a kontrol. Na jaře byla provedena kontrola spojená s procesem tzv. „zátěžových testů“ a v létě byla EDU odsouhlasena pilotní mise tzv. „new OSART“, jenž je zaštiťovaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE).