MAAE vypsala malé výzkumné projekty na rok 2013

Vídeňská Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zveřejnila program koordinovaných výzkumných aktivit na tento rok.

Připomínáme, že účast na Coordinated Research Activities si zainteresované výzkumné instituce působící v širokém spektru mírového využívání jaderné energie sjednávají s MAAE samy - SÚJB je o uzavřených/prodloužených kontraktech (contracts) nebo dohodách (agreements) v rámci koordinovaných výzkumných projektů pouze informován.