Generální ředitel MAAE ocenil příspěvek ČR na modernizaci zárukových laboratoří MAAE

Dne 31. března 2010 se v areálu laboratoří Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v rakouském Seibersdorfu uskutečnil slavnostní ceremoniál, při němž byly symbolicky položeny základy budoucích inovovaných laboratoří pro analýzu zárukových vzorků MAAE. V jeho rámci generální ředitel MAAE, Y. Amano, ocenil mj. dobrovolný příspěvek ČR, který byl na modernizaci zárukových laboratoří (Safeguards Analytical Laboratory - SAL) věnován v loňském roce prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Nákladný a rozsáhlý projekt obnovy SAL patří mezi hlavní priority generálního ředitele MAAE. V jeho plánu je rekonstrukce zastaralé infrastruktury původních laboratoří i jejich analytického vybavení – dojde k rozšíření kapacit čisté laboratoře analyzující vzorky z životního prostředí a modernizaci laboratoře pro analýzu jaderných materiálů. Více informací včetně tématického projevu Y. Amana naleznete v tomto článku MAAE.

ČR nabídla MAAE v zájmu posílení její schopnosti provádět nezávislou a včasnou analýzu rostoucího množství zárukových vzorků kromě již zmíněného finančního příspěvku (ve výši 700 000 Kč) i své vlastní kapacity – Centrální analytickou laboratoř (CAL) v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy (ÚJV Řež, a.s.). Posuzování připravenosti a způsobilosti CAL poskytovat tento typ služeb probíhá pod hlavičkou Programu ČR na podporu zárukových činností MAAE (Czech Republic Support Programme – CZSP), v jehož rámci vyspělé země svými mimořádnými příspěvky napomáhají k zvyšování účinnosti uplatňování záruk na jaderné materiály.