ČR podala asistenční nabídku členským státům BTWC

Během pravidelného Zasedání expertů členských států BTWC, které se uskutečnilo 23. – 27. srpna 2010, přednesli zástupci České republiky nabídku asistence členským státům Úmluvy o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (BTWC). V souladu se zněním článků V a X Úmluvy jsou členské státy ...

Během pravidelného Zasedání expertů členských států BTWC, které se uskutečnilo 23. – 27. srpna 2010, přednesli zástupci České republiky nabídku asistence členským státům Úmluvy o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (BTWC). V souladu se zněním článků V a X Úmluvy jsou členské státy povinné vzájemně spolupracovat a napomáhat co nejširší výměně technických informací v souvislosti s plněním BTWC.

Česká republika se stala 13. státem z celkem 171 členských států Úmluvy, který podal asistenční nabídku prostřednictvím Implementation Support Unit BTWC v Ženevě při Úřadu OSN pro odzbrojení (UNODA). Jako členský stát Evropské unie ČR jednala v souladu s EU Joint Action a nabídla technickou pomoc při implementaci Úmluvy a z ní vyplývajících závazků včetně pokračování aktivní asistenční činnosti v členských státech BTWC napomáhající posílení vzájemné důvěry prostřednictvím deklarací Confidence Building Measures (CBMs). Česká republika prostřednictvím SÚJB jako svého národního úřadu pro BTWC nabídla i sdílení zkušeností z kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní prostřednictvím národních inspekcí určených k verifikaci dat obsažených v CBMs.

Významným bodem asistenční nabídky je možnost pořádání výcvikových kurzů pro personál národních i mezinárodních institucí, jejichž činnost je ve vztahu k předmětu Úmluvy. K tomuto účelu disponuje Česká republika špičkově vybavenými výcvikovými prostory i odborným personálem. Veškeré asistenční aktivity jsou koordinovány SÚJB jako národním úřadem pro BTWC prostřednictvím odboru pro kontrolu nešíření ZHN.