Výcvikový kurz OPCW v České republice

Ve dnech 16. – 24. května 2018 proběhl v prostorách  Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč výcvik v pomoci a ochraně proti chemickým látkám určený členům záchranných složek. Tento výcvik každoročně pořádá SÚJB ve spolupráci s IOO Lázně Bohdaneč, GŘ HZS a OPCW. Letos se tohoto výcviku zúčastnilo 15 zástupců z 13 členských států OPCW*. V rámci programu účastníci absolvovali teoretické přednášky z oblasti ochranných pomůcek, dekontaminačních prostředků, risk managementu, ale také z oblasti likvidace chemických zbraní, možností jejich doručení na cíl až po pohled na problematiku očima lékaře. Nově nabyté dovednosti zejména z oblasti metodiky zásahu a dekontaminace si účastníci výcviku poté vyzkoušeli v praxi.

* Bangladéš, Bolívie, Burundi, Itálie, Kamerun, Keňa, Lesotho, Libanon, Malajsie, Svatá Lucie, Srí Lanka, Turecko, Uganda

Obr.: Praktická součást výcviku v IOO Lázně Bohdaneč