Ve Washingtonu se uskutečnil poslední Summit o jaderné bezpečnosti

Ve dnech 31. března až 1. dubna 2016 se ve Washingtonu uskutečnil poslední, v pořadí již čtvrtý Summit o jaderné bezpečnosti (NSS).  V delegaci vedené premiérem Bohuslavem Sobotkou byl přítomen i expert SÚJB. Zástupci SÚJB se účastnili rovněž všech předchozích Summitů, které se konaly v roce 2010 ve Washingtonu, v roce 2012 v Soulu a v roce 2014 v Haagu. 

Historie těchto Summitů sahá až do roku 2009, kdy prezident USA Barack Obama při návštěvě ČR představil svou vizi světa bez jaderných zbraní a uvedl, že jaderný terorismus představuje největší a nejaktuálnější globální hrozbu, jaké v současnosti mezinárodní společenství čelí. Tento projev a následná iniciativa vyvinutá USA v této oblasti, vedla právě ke spuštění procesu NSS, jejichž cílem bylo zvýšení úrovně zabezpečení radioaktivních a jaderných materiálů, minimalizace používání jaderného paliva s vysoce obohaceným uranem (HEU), konverze na nízko obohacený uran (LEU) a v neposlední řadě také posílení spolupráce mezi jednotlivými institucemi působícími v oblasti nešíření jaderných zbraní.

Závěrem tohoto NSS bylo schváleno několik tzv. akčních plánů, na jejichž základě by měly účastnické státy dále usilovat o zkvalitnění jaderného zabezpečení, dlouhodobě vyvíjet zvýšené úsilí při potírání nelegálního obchodu s jadernými materiály a pokračovat v prohlubování spolupráce a sdílení informací mezi sebou navzájem i se všemi institucemi činnými v oblastech jaderného zabezpečení a nešíření jaderných zbraní.

ČR závazky přijaté v průběhu tohoto i předchozích Summitů plní a v mnoha ohledech uplatňuje ještě přísnější kritéria, než tyto závazky vyžadují. Úroveň zabezpečení jaderných materiálů v ČR bude v blízké budoucnosti dále posílena s přijetím nového Atomového zákona. 

Není bez zajímavosti, že při návštěvě Washingtonu česká delegace převzala cenu „Atoms for Peace Award“ za to, že ČR jako jedna z prvních zemí dokončila repatriaci HEU do země původu a provedla konverzi reaktorů využívajících HEU na LEU. V této oblasti se ČR navíc podařilo úspěšně prosadit při poskytování technické pomoci ostatním zemím, procházejícím procesem repatriace HEU.

Summit o jaderné bezpečnosti ve Washingtonu, 2016

Zdroj: oficiální foto NSS