Ve Vídni zasedal přípravný výbor NPT

16.05.2017 23:02


Ve dnech 2. až 12. května 2017 proběhlo ve Vídni zasedání přípravného výboru (tzv. PrepCom) ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT), kterému předsedal Nizozemský velvyslanec Henk Cor van der Kwast. Toto zasedání odstartovalo nový hodnotící cyklus, který bude završen v roce 2020 hodnotící konferencí (tzv. RevCon) NPT, která bude zároveň značit výročí 50 let vstupu NPT v platnost a jubileum 25 let od prodloužení její platnosti na neurčito.

ČR během této konference aktivně vystoupila s projevem k mírovému využívání jaderné energie, což je jeden ze tří fundamentálních pilířů NPT (dalšími jsou nešíření jaderných zbraní a závazek k jadernému odzbrojení). V tomto projevu ČR zdůraznila naléhavou potřebu silného a konstruktivního výsledku nadcházejícího RevConu NPT v roce 2020. Dále ČR apelovala na naplňování tzv. Akčního plánu NPT z roku 2010 a vyzdvihla v této souvislosti klíčovou roli Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Přepis projevu ČR (PDF) je ke stažení na k tomu určených stránkách Spojených národů. 

Draft zprávy přípravného výboru k výsledkům jednání (PDF) je ke stažení tamtéž.

Obr. 1: Přípravný výbor NPT zasedal v sídle MAAE ve Vídni

Obr. 2: Příprava na zasedání

Obr. 3: Během zasedání proběhla i řada doprovodných akcí. Zde brífink MAAE k implementaci záruk