V Norsku se uskutečnilo symposium věnované minimalizaci HEU

Symposium, kterého se zúčastnilo celkem 27 států, zahájila norská ministryně zahraničních věcí Ine Eriksen Søreide a zdůraznila význam mezinárodní spolupráce v oblasti jaderného zabezpečení. Zároveň připomněla, že minimalizace používání vysoce obohaceného uranu (HEU) v civilním sektoru snižuje riziko proliferace a zneužití jaderných materiálů k teroristickým účelům.

V rámci úvodní části symposia vystoupil také zástupce SÚJB spolu se zástupci  dalších sedmi států (Austrálie, Francie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Maďarsko, Nizozemsko) a pronesl projev věnovaný národním prioritám ČR v oblasti minimalizace HEU. V něm vyzdvihl především zkušenosti a technickou asistenci, kterou ČR poskytuje třetím zemím. V panelu věnovaném pokroku v konverzích výzkumných reaktorů z HEU na nízko obohacený uran (LEU) vystoupil expert z CV Řež s prezentací zaměřenou na zkušenosti s konverzí paliva pro reaktor LVR-15.  Samotnému symposiu předcházela činnost třech pracovních skupin, které vypracovaly zprávu o aktuálním pokroku v jednotlivých oblastech minimalizace HEU ve světě. Na činnosti těchto pracovních skupin se SÚJB rovněž podílel. 

Snaha o minimalizaci HEU vychází ze závazků přijatých během Summitu o jaderné bezpečnosti v roce 2016 ve Washingtonu, ke kterým přistoupila i ČR. Hlavním záměrem symposia bylo především posílit význam a úlohu minimalizace HEU v kontextu jaderného zabezpečení. Celkově bylo zatím odstraněno (repatriováno či rozředěno) více než 6200 kg HEU, proběhlo 70 úspěšných konverzí výzkumných reaktorů a 28 HEU využívajících reaktorů trvale ukončilo provoz. Stále ovšem existuje 51 civilních výzkumných reaktorů, které palivo z HEU používají.

Foto: Diskuse v rámci panelu věnovaném konverzím výzkumných reaktorů (autor: Nicki Twang)