22.6. - 28.6.2020

Radiační situace na území ČR byla v týdnu od 22.6. do 28.6.2020 normální a nevykazovala žádné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Dávkové příkony se pohybovaly v rozmezí 100 - 200 nSv/h (nanoSv/h = 10-9 Sv/h). Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách µBq/m3 (mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3), jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

V rámci Radiační monitorovací sítě ČR jsou sledovány i další složky životního prostředí a položky potravního řetězce - výsledky naleznete v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.