25.11. - 1.12.2019

V týdnu od 25.11. do 1.12.2019 byla radiační situace na území ČR obvyklá a nevykazovala žádné odchylky od dlouhodobě měřených hodnot.

Dávkové příkony zaznamenané sítí včasného zjištění se pohybovaly v rozmezí cca 100 až 200 nanoSv/h (nanoSv/h = 10-9 Sv/h).

Koncentrace radioizotopu 137Cs se pohybovala na úrovni zlomků až jednotek mikroBq/m3 (mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Žádné jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Kompletní výsledky monitorování a další informace k radiačnímu monitoringu jsou k dispozici v rubrice Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.