9.9. - 15.9.2019

V týdnu od 9.9. do 15.9.2019 byla radiační situace na našem území normální. Během monitorování v rámci Radiační monitorovací sítě ČR nebyly zjištěny žádné odchylky od obvyklých hodnot.

Dávkové příkony se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nSv/h. Datové řady pro jednotlivé měřící místa jsou k dispozici v aplikaci MonRaS v sekci Síť včasného zjištění.

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách µBq/m3 (µBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány. Data z předchozích období naleznete pod položkou aerosoly a spady.

V rámci Radiační monitorovací sítě ČR jsou také sledovány další složky životního prostředí a položky potravního řetězce - výsledky pro jednotlivé položky naleznete na výše uvedeném odkazu.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.