21.10. - 27.10.2019

V týdnu od 21.10. do 27.10.2019 byla radiační situace na našem území normální. Během monitorování v rámci Radiační monitorovací sítě ČR nebyly zjištěny žádné odchylky od obvyklých hodnot.

Dávkové příkony se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nSv/h (1 nanoSv/h = 10-9 Sv/h). Datové řady pro jednotlivé měřící místa jsou k dispozici v aplikaci MonRaS v sekci Síť včasného zjištění.

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách µBq/m3 (1 µBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány. Více informací o způsobu sledování ovzduší naleznete na výše uvedené adrese.

V rámci Radiační monitorovací sítě ČR jsou sledovány i další složky životního prostředí a položky potravního řetězce - výsledky naleznete na našem webu v sekci Monitorování radiační situace.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.