6.5. - 12.5.2019

V týdnu od 6.5. do 12.5.2019 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Dávkové příkony měřené v rámci Sítě včasného zjištění se pohybovaly na úrovni desetiny μSv/h.

Měřená koncentrace 137Cs se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách mikroBq/m3 (1 mikroBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Kompletní výsledky monitorování a další informace k radiačnímu monitoringu jsou k dispozici v sekci Monitorování radiační situace.