Seminář o licencování malých modulárních reaktorů

Státní úřad pro jadernou bezpečnost uspořádal ve spolupráci s odborníky z Mezinárodní agentury pro atomovou energii seminář na téma licencování malých modulárních reaktorů. Akce proběhla ve dnech 26.-27. února 2020 v prostorách úřadu. Kromě zaměstnanců SÚJB se zúčastnili i další zástupci státní správy a odborné veřejnosti.

Plný sál svědčí o zájmu o toto téma. Nechyběli vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a členové jeho expertního týmu ani zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, ČEZ nebo Centra výzkumu Řež.

Účastníci diskutovali právní i technické aspekty související s licencováním malých modulárních reaktorů s ohledem na různá technická řešení, která jsou v současnosti v pokročilejší fázi vývoje. Představeny byly rovněž aktivity Mezinárodní agentury pro atomovou energii v této oblasti.