Podpis součinnostní Dohody SÚJB a ČBÚ

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. a předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka podepsali 22.11.2017 Dohodu o součinnosti orgánů státní správy. Cílem dohody je vzájemná spolupráce při správní a kontrolní činnosti na pracovištích spadajících pod Český báňský úřad a v oblasti radiační ochrany zároveň pod Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Potřeba uzavření nové Dohody vyplývá z povinností aktuálního znění Atomového zákona a má mimo jiné sloužit i k posílení vzájemné informovanosti.