NEA OECD řeší prodlužování provozu jaderných elektráren

V současné době se celosvětově řeší problematika prodlužování provozu jaderných elektráren, které byly postaveny v 70. a 80. letech minulého století. Dané téma se týká i České republiky a jejích jaderných elektráren, kdy v nedávné době procesem povolování dalšího provozu prošla Jaderná elektrárna Dukovany. Tato skutečnost s sebou přináší mnohé právní otázky, které se dotýkají licencování dalšího provozu, posuzování vlivů na životní prostředí či zapojení veřejnosti do daných procesů. Na tuto skutečnost reagovala pracovní skupina utvořená pod NEA OECD, která za pomoci jednotlivých členských států sestavila brožuru, která mapuje právní úpravu a situaci v jednotlivých státech a nabízí i mezinárodní srovnání a některé závěry.