Nález zdroje

25.08.2017 16:58


Dne 25.8.2017 obdržel Státní úřad pro jadernou bezpečnost informaci, že v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze byl nalezen při rekonstrukčních stavebních pracích ve zdi budovy zdroj ionizujícího záření Ra 226 (pravděpodobně tzv. radiová jehla). Na místo byla vyslána monitorovací skupina Státního ústavu pro radiační ochranu. Zdroj se nacházel v místě, kde nepobývaly dlouhodoběji žádné osoby, a tedy nemohlo dojít k ohrožení zdraví pacientů ani pracovníků ústavu. Tyto jehly se v minulosti používaly v radioterapii a při likvidaci pracovišť v té době nebyly vždy dodrženy všechny postupy pro jejich bezpečnou likvidaci – většina z nich však již byla zlikvidována. Nalezený zdroj bude bezpečně odstraněn a zneškodněn.

Dne 29.8.2017 byl zdroj záření úspěšně dohledán, odstraněn z místa nálezu a bezpečně uložen u držitele povolení, který zásah provedl. Zdrojem byl dle předpokladu uzavřený zářič s radionuklidem Ra 226, tzv. radiová jehla. Na místě nálezu nezůstaly žádné zbytky aktivity po tomto zářiči. Zneškodnění zářiče proběhlo bezpečně bez ohrožení osob a okolí.