Mezinárodní konference o jaderném zabezpečení

05.12.2016 20:55


Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) pořádá ve dnech 5. až 9. prosince 2016 Mezinárodní konferenci o jaderném zabezpečení s podtitulem “Závazky a činy” (International Conference on Nuclear Security: Commitments and Actions). MAAE tak navazuje na první konferenci k jadernému zabezpečení, uskutečněnou rovněž ve Vídni v r. 2013. Konference se účastní na 2 000 delegátů z více než 130 států. Delegaci ČR vede Ing. D. Drábová, Ph.D. V prvních dvou dnech Konference zasedala její ministerská část, která vyvrcholila přijetím ministerské deklarace. Ta mj. potvrzuje ústřední roli MAAE v oblasti jaderného zabezpečení a záměr nadále posilovat globální režim ochrany jaderného materiálu, jaderných zařízení a dalších zdrojů záření před jejich zneužitím, zejména ze strany teroristů.

Ilustrační foto: Mezinárodní konference o jaderném zabezpečení 2016