Informace k jaderné zkoušce KLDR ze dne 3. září 2017

Dne 3. září 2017 přibližně v 05:41 středoevropského letního času byl několika stanicemi Mezinárodního monitorovacího systému (IMS) Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (PC CTBTO) detekován seismický signál, jehož epicentrum se nacházelo v podobné oblasti, ve které v letech 2006, 2009, 2013 a 2016 Korejská lidově demokratická republika (KLDR) prováděla zkoušky svých jaderných výbušných zařízení (jaderných zbraní). Podle předběžné analýzy, charakteristika zachyceného seismického signálu ukazuje s vysokou mírou pravděpodobnosti, že se jedná o další, v pořadí již šestou, severokorejskou zkoušku jaderné zbraně.

Seismický signál z této pravděpodobné jaderné zkoušky byl zaznamenán i Národním datovým centrem v Brně (NDC), které spravuje českou seismologickou stanici VRAC - AS26, která je součástí IMS PC CTBTO. Není bez zajímavosti, že právě seismologická stanice VRAC je z geografického hlediska velmi výhodně situována pro detekci seismických signálů z asijských testovacích polygonů. V letech 1995 až 1998 tak tato stanice zaznamenala několik jaderných zkoušek provedených Čínou (jaderná střelnice Lop Nor), Indií (jaderná střelnice ve státě Dalbandin) a Pákistánem (jaderná střelnice ve státě Pokaran). Stanice také registrovala seismický signál ze všech dosud uskutečněných severokorejských jaderných zkoušek. Data z této stanice jsou proto poměrně často využívána v rámci IMS PC CTBTO.

Dle předběžné analýzy NDC dosáhlo magnitudo dnešní severokorejské jaderné zkoušky hodnoty přes 6.0. Lze se tedy domnívat, že pokud bude tato seismická událost potvrzena jako zkouška jaderné zbraně, půjde o zkoušku zatím zdaleka nejvýkonnější severokorejské jaderné zbraně. Pro srovnání magnitudo jaderné zkoušky z let 2016 dosáhlo intenzity 5.3 a 4.9, v roce 2013 dosáhlo hodnoty 5.1, v roce 2009 činila jeho hodnota 4.8 a v roce 2006 se jednalo pouze o minimální hodnotu.

Kromě již zmíněných seismických dat, PC CTBTO aktuálně zpracovává také radionuklidová data. Jejich sběr a analýza trvá déle, zejména v závislosti na meteorologických podmínkách v oblasti. Lze tedy předpokládat, že prvotní analýza radionuklidových dat bude k dispozici během několika dní, přičemž zpracování komplexní analýzy včetně dat z infrazvukových stanic potrvá pravděpodobně několik týdnů.

Záznam seismického signálu ze dne 3. září 2017 poskytnutý ÚFZ

Porovnání seismického signálu ze dne 3. září 2017 (zcela nahoře) se signály z předchozích zkoušek KLDR. Data poskytnuta ÚFZ.

Dle informací zveřejněných severokorejskou státní televizí se KLDR podařilo úspěšně otestovat tzv. termojadernou zbraň (hovorově vodíkovou bombu). Tento druh jaderné zbraně je založen na principu termonukleární fúze, kdy dochází ke slučování lehkých atomových jader, oproti štěpení těžkých jader u „klasické“ jaderné zbraně. Jako palivo pro tuto reakci bývá obvykle použit deuterid lithný, který po ozáření neutrony vytváří tritium, jenž se poté slučuje s deuteriem, což jsou v obou případech izotopy vodíku - proto tedy vžité pojmenování vodíková bomba. Zpravidla se tato zbraň také vyznačuje tzv. dvoustupňovou konstrukcí, kdy jako první stupeň, či roznětka, slouží štěpná reakce vyvolaná „klasickou“ jadernou zbraní. Poté dochází k zažehnutí druhého stupně zbraně, tedy samotné termojaderné fúzi.

Obecně se účinnost termojaderné zbraně pohybuje o několik řádů nad účinností „klasické“ jaderné zbraně, čemuž by u aktuální severokorejské zkoušky odpovídal i značný nárůst magnituda oproti předchozím zkouškám (jedná se o logaritmickou hodnotu).

Prvotní informace k této seismické události, včetně záznamu seismického signálu, byly rovněž publikovány na internetových stránkách Ústavu fyziky Země.

Situaci SÚJB dále analyzuje a další informace budou zveřejňovány průběžně.