Dvacátý výcvik v pomoci a ochraně proti chemickým látkám

30.05.2017 14:03


17. - 25. května 2017 se v Lázních Bohdaneč uskutečnil tradiční výcvikový kurz v pomoci a ochraně proti chemickým látkám určený instruktorům z řad záchranných složek členských států OPCW. Kurz pro 16 frekventantů z 16* členských států OPCW spolupořádal SÚJB ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a OPCW. Vzhledem k tomu, že kurz se konal již podvacáté, obdržel Institut ochrany obyvatelstva plaketu, kterou OPCW ocenilo vynikající úroveň zde pořádaných kurzů.

Kurz proběhl v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva. Jeho cílem byla příprava instruktorů, která probíhala pod dohledem lektorů nejen z Institutu ale také z Německa, Lucemburska a Paraguaye. V rámci kurzu se účastnici v teorii i praxi seznámili s plánováním, přípravou, provedením a vyhodnocení záchranných operací v zamořených prostorech, odpovídajícími reakcemi a protiopatřeními v případě havárií nebo podezření na použití chemických zbraní nebo toxických chemických látek včetně ochranných opatření.

* Arménie, Brazílie, Ekvádor, Filipíny, Grenada, Irák, Itálie, Keňa, Malajsie, Rumunsko, Rwanda, Řecko, Tanzanie, Srí Lanka, Španělsko, Uganda

Foto č. 1: Společná fotografie účastníků kurzu

Foto č. 2: Přednáška o používání ochranných prostředků

Foto č. 3: Slavnostní zakončení s předáváním certifikátů