Doplňující informace k pravděpodobné jaderné zkoušce KLDR ze dne 3. září 2017

Čas provedení této pravděpodobné podzemní jaderné zkoušky byl stanoven na 05:30 SELČ. Národní datové centrum v Brně (NDC), které spravuje českou seismickou stanici využívanou Organizací smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO), zachytilo seismický signál v 05:41 SELČ a následně provedlo analýzu amplitud objemových vln tohoto seismického jevu. Hodnota magnituda byla NDC stanovena na 6,4. Pro srovnání americká geologická služba USGS uvádí, že magnitudo dosáhlo hodnoty 6,3. Včerejší odhad zpracovaný CTBTO byl o něco konzervativnější a původně uváděl hodnotu 5,8. Během dneška byl tento údaj opraven na hodnotu 6,0.

Výkon jaderného výbušného zařízení, resp. jaderné zbraně, v případě tohoto testu odpovídá, dle dostupných informací, ekvivalentu přibližně 100 kt TNT.

Přibližně po osmi a půl minutách od první seismické události byl ve stejné lokalitě zaregistrován druhý, přibližně stokrát slabší seismický jev. Jeho magnitudo má podle předběžných výpočtů NDC hodnotu 4,0 až 4,1. Po provedení jaderné zkoušky je obvykle možné zachytit slabé dotřesy, které mají poměrně specifický charakter. V tomto případě se ovšem jedná o druhou samostatnou seismickou událost, která byla pravděpodobně způsobena následným zhroucením podzemních struktur v dané lokalitě. Tuto hypotézu potvrzuje i dnešní informace CTBTO, že tento sekundární jev byl geologického původu.

Podrobnější seismická analýza CTBTO má být připravena a zveřejněna ještě v průběhu tohoto týdne. Pokud jde o analýzu radionuklidů, včetně vzácných plynů, vzhledem k příznivým meteorologickým podmínkám a vzdušnému proudění severním směrem od epicentra, by tato data měla být k dispozici v příštích dvou až třech dnech. Dobrou zprávou je, že všechny radionuklidové stanice Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO v regionu jsou tentokrát v plném provozu a neplánuje se ani žádná technická odstávka. 

Obrázek 1: Lokace místa pravděpodobné jaderné zkoušky KLDR ze dne 3. září 2017. Zdroj: CTBTO

Obrázek 2: Lokace epicentra pravděpodobné jaderné zkoušky ze dne 3. 9. 2017 (zelený křížek) a pozice stanic, jejichž data byla v NDC v Brně využita k lokaci daného jevu (trojúhelníky). Zdroj: ÚFZ/NDC