Bilaterální jednání o otázkách jaderné bezpečnosti mezi zástupci České republiky a Rakouska

Pravidelné v pořadí již 26. bilaterální jednání zástupců českých a rakouských odborných institucí o otázkách společného zájmu v oblasti jaderné bezpečnosti proběhlo ve dnech 6. – 7. listopadu 2017 v rakouském městě Krems. Schůzka se uskutečnila na základě příslušné dvoustranné mezivládní dohody o výměně informací o jaderné bezpečnosti a radiační ochraně.

Českou delegaci vedl ředitel sekce pro řízení a technickou podporu SÚJB pan Petr Krs, jejími členy kromě pracovníků SÚJB byli představitelé příslušných ministerstev (MŽP, MPO), českého velvyslanectví ve Vídni, provozovatele (ČEZ) a SÚRAO. V rakouské delegaci, vedené paní Ulrike Hartmann, vedoucí oddělení energie Spolkového ministerstva pro evropské záležitosti, integraci a zahraničí, se jednání zúčastnili zástupci spolkových ministerstev (pro zemědělství, lesnictví, životní prostředí a vodstvo; pro vědu, výzkum a ekonomii; vnitra), odborných a výzkumných institucí a jednotlivých spolkových zemí. 

V rámci jednání se delegace navzájem informovaly o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a s tím spojené administrativy. Dále obě strany prezentovaly zprávy týkající se provozu jaderných zařízení, nakládání s jaderným odpadem a vyhořelým palivem a jeho skladování, vyměnily si rovněž aktuální poznatky z oblasti radiační ochrany a krizového řízení. Prezentována byla situace týkající se uzavření uranového dolu Rožná a s tím spojený proces likvidace zátěží životního prostředí a systém úpravy vody.

Intenzivní jednání bylo tradičně doprovázeno živou diskusí i výměnou názorů.