7. hodnotící konference smluvních stran "Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivními odpady"

V těchto dnech (27. 6. – 8. 7.) probíhá ve Vídni v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii 7. hodnotící konference smluvních stran "Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivními odpady". Úmluva je jedním z nejdůležitějších právních nástrojů zabývajících se touto problematikou v celosvětovém měřítku. Činí tak stanovením základních bezpečnostních požadavků a zakotvením procesu vzájemného hodnocení mezi smluvními stranami.

ČR jako země s rozvinutým jaderným programem samozřejmě nemůže u takové významné události chybět. Dnes přednesla předsedkyně SÚJB, Ing. Dana Drábová, Ph.D., národní prezentaci a delegace ČR pak poskytla odpovědi na doplňující otázky ostatních smluvních stran. Výsledek diskusí v rámci vzájemného hodnocení potvrzuje, že v ČR je s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady nakládáno bezpečně v souladu s mezinárodně uznávanou praxí.