29. bilaterální jednání s Rakouskem

Česká delegace zorganizovala, na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením, pravidelné bilaterální jednání, vzhledem k pandemii COVID-19 formou videokonference. Jednání proběhlo dne 25. listopadu 2020 a týkalo se především otázek jaderné bezpečnosti. .

Českou delegaci vedl zástupce sekčního ředitele pro řízení a technickou podporu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Michal Merxbauer, Ph.D., vedoucím rakouské delegace byl pan Ronald Sturm ze Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci. Obě delegace se dále skládaly ze zástupců ministerstev, zainteresovaných institucí a dalších expertů.

Delegace se vzájemně informovaly o novinkách v oblasti jaderné bezpečnosti, legislativy a provozu jaderných zařízení. Česká strana prezentovala mj. aktuální stav přípravy na plánovanou výstavbu jaderných bloků a informovala o procesu výběru lokalit pro hlubinné úložiště. Obě delegace si vyměnily zkušenosti týkající se dozorné činnosti v době pandemie COVID-19.

Jednání proběhlo formou diskuzí a aktivní výměny názorů obou delegací.