V japonské Tokaimuře došlo k jaderné havárii

Vydáno dne: 01.10.1999

Tato zpráva vychází z autorizovaných informací oficiálních zdrojů Krizového koordinačního centra Mezinárodní atomové agentury ve Vídni a opírá se o informace plně autorizované japonskými oficiálními místy.

Ve čtvrtek 30. 9. v půl druhé ráno našeho času došlo v japonské Tokaimuře ,v zařízení na výrobu jaderného paliva patřícího společnosti JCO Co, Ltd., k jaderné nehodě a úniku radioaktivních látek do okolí. K nehodě tedy nedošlo v jaderné elektrárně, jak bylo v některých zdrojích dříve uváděno.
Příčiny nehody se stále šetří, je však velmi pravděpodobné, že došlo ke vzniku podmínek umožňujících vznik neřízené štěpné řetězové reakce v kontejneru, který obsahoval oxid uranu obohaceného na 18,5% izotopem U 235 a roztok kyseliny dusičné. Vlastní příčinou bylo s největší pravděpodobností zhruba pětinásobné překročení povoleného množství uranu v kontejneru s vodním ochranným pláštěm.

Důsledkem havárie je podle sdělení oficiálních japonských míst a MAAE, které jsme obdrželi dnes ráno v půl desáté, vážné ozáření 3 zaměstnanců. Dva z nich obdrželi dávku překračující 8 Gy, která může mít velmi vážné následky. Dalších 36 pracovníků a 10 jednotlivců z řad obyvatelstva bylo ozářeno méně vážně.

K zastavení jaderné reakce došlo 30.září 1999 v 19,00 hodin. Nyní je situace plně pod kontrolou, dále však pokračuje monitorování radiačních podmínek v okolí havárie. Byl okamžitě ustanoven krizový štáb, došlo k hermetickému uzavření okolí závodu, byla provedena evakuace obyvatel z okolí a další příslušná opatření.

Nehoda byla japonskými odborníky předběžně hodnocena na sedmistupňové mezinárodní stupnici pro hodnocení jaderných událostí INES stupněm 4, tj. havárie s účinky v jaderném zařízení.

Ing. Pavel Pittermann
tiskový mluvčí