Konference o likvidaci chemických zbraní v Praze

Vydáno dne: 22.5.2003

Jedna ze specializovaných složek Ministerstva obrany Velké Británie pořádá každoročně od roku 1998 mezinárodní konference o problematice chemického odzbrojení. Účastní se jich vládní organizace, představitelé státní správy, komerční firmy, výzkumné organizace i veřejně působící organizace a jiné zodpovědné orgány přispívající k mezinárodnímu úsilí o likvidaci chemických zbraní a jsou podporovány Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a vládami USA a Velké Británie.

Letošní konference se koná v České republice. Důvodem proto je kromě jiného aktivní podíl České republiky na práci OPCW a její podpora urychlené likvidace stávajících zásob chemických zbraní. Svou roli hraje i naše specializace v rámci NATO, úspěšná reprezentace české chemické jednotky ve válce v Perském zálivu a výsledky dosažené v oblasti výzkumu prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení a jejich detekce. V neposlední řadě je záměrem organizátorů snaha o geografické přiblížení k Ruské federaci, která skladuje největší arzenál chemických zbraní na světě.

Konference probíhá v těchto dnech v pražském hotelu Diplomat. Oficiální vystoupení předsedkyně SÚJB bude zaměřeno na aktivity České republiky z hlediska nešíření zbraní hromadného ničení a jeho kontroly, tedy jednoho z úkolů za něž je SÚJB v současnosti zodpovědný. Jednání konference se po celou dobu rovněž zúčastní generální ředitel OPCW pan Pfirter, doprovázený velvyslancem ČR v Nizozemí a stálým představitelem ČR při OPCW panem Kubernátem.


Ing.Pavel PITTERMANN

tiskový mluvčí