Aktuálně

27.09.2016

Česká republika opět hostila účastníky Associate Programme OPCW

V letošním roce měla Česká republika již počtvrté tu čest být hostitelskou zemí průmyslového segmentu Associate Programme pořádaného Organizací pro zákaz chemických zbraní. Cílem tohoto programu je rozšířit povědomost o Úmluvě o...


27.09.2016

MAAE slaví 60. narozeniny

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) si připomíná 60. výročí svého založení. Generální konference, vrcholný řídící orgán MAAE, zasedá od 26. září 2016 již pošedesáté. Statut MAAE byl schválen 23. října 1956 a v...


14.09.2016

SÚJB vydal Rozhodnutí, kterým prodlužuje platnost povolení k provozu 2. bloku Dukovan

25. srpna 2016 vydal SÚJB Rozhodnutí, kterým mění platnost stávajícího povolení k provozu 2. bloku jaderné elektrárny Dukovany do 10. července 2017.

Stalo se tak v návaznosti na podanou žádost provozovatele jaderné...


12.09.2016

Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti pro 7. hodnotící konferenci byla vydána.

Úmluva o jaderné bezpečnosti (CNS) byla přijata v roce 1994, v platnost vstoupila v říjnu 1996. Jejím cílem je dosažení  a udržení celosvětové vysoké úrovně jaderné bezpečnosti.  

Smluvní strany CNS...


09.09.2016

Informace k jaderné zkoušce KLDR ze dne 9. září 2016

Dne 9. září 2016 ve 02:30 hodin středoevropského letního času byl na řadě stanic Mezinárodního monitorovacího systému (IMS) Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (PC CTBTO) detekován...


06.09.2016

Uzavření podatelny dne 13. 9. 2016

V úterý dne 13. 9. 2016 bude z technických důvodů uzavřena podatelna SÚJB.


10.08.2016

Nový atomový zákon vyšel ve Sbírce

Nový atomový zákon vyšel ve Sbírce zákonů. Zákon má číslo 263/2016 a částka Sbírky zákonů č. 102 s ním byla rozeslána 10. srpna 2016. Částka současně obsahuje zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s...