Aktuálně

17.05.2017

Cvičení ZÓNA 2017

Ve dnech od 15. do 17. května probíhalo cvičení na Jaderné elektrárně Dukovany a v její zóně havarijního plánování. Cílem cvičení bylo prověřit ochranná opatření a součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného...


16.05.2017

Ve Vídni zasedal přípravný výbor NPT

Ve dnech 2. až 12. května 2017 proběhlo ve Vídni zasedání přípravného výboru (tzv. PrepCom) ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT), kterému předsedal Nizozemský velvyslanec Henk Cor van der Kwast. Toto zasedání odstartovalo...


20.04.2017

Zničením chemických zbraní naše práce nekončí

Toto poselství zaznělo na konferenci „Úmluva o zákazu chemických zbraní včera dnes…a zítra?“, kterou Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí (MZV), Ústavem mezinárodních vztahů...


20.04.2017

Bilaterální jednání mezi SÚJB a čínským partnerem NNSA na okraji 7. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti (CNS) ve Vídni dne 28. 3. 2017

Na základě Memoranda o porozumění, které bylo v roce 2016 uzavřeno mezi SÚJB a čínským jaderným dozorem NNSA, se během 7. hodnotící konference CNS dne 28. 3. 2017 ve Vídni uskutečnilo bilaterální jednání, zaměřené primárně na...


07.04.2017

Hodnotící konference ve Vídni potvrdila vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v ČR

Ve dnech 27. března - 7. dubna 2017 proběhla ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) 7. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti (dále jen Úmluva).

Úmluva byla přijata na...


24.03.2017

Přednáška Nešíření jaderných zbraní, záruky a verifikace

Dne 23. března 2017 proběhla na půdě Univerzity Karlovy přednáška pro studenty oboru Bezpečnostní studia z Fakulty sociálních věd UK. Tématem přednášky bylo nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení, přičemž domácím i...


23.03.2017

Expertní jednání o svědečném programu a hodnocení integrity tlakové nádoby JE Temelín v ÚJV Řež

V rámci naplňování závazků, vyplývajících z mezivládních ujednání o jaderné bezpečnosti a ochraně obyvatelstva před ionizujícím zářením, a ve shodě s příslušnými články Závěrů Melkského procesu a následných opatření (tzv....