Aktuálně

30.11.2016

Vánoční a novoroční přání na webových stránkách SÚJB

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám i všem Vašim blízkým popřát co nejpříjemnější prožití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší - především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a...


10.11.2016

Bilaterální jednání o otázkách jaderné bezpečnosti mezi zástupci České republiky a Rakouska

Pravidelné v pořadí již 25. bilaterální jednání zástupců českých a rakouských institucí o otázkách společného zájmu v oblasti jaderné bezpečnosti proběhlo ve dnech 7. – 8. listopadu 2016 v Mikulově. Schůzka se uskutečnila na...


01.11.2016

Bilaterální jednání jaderných dozorů České republiky a Spolkové republiky Německo

Ve dnech 24. – 25. října 2016 se v Mnichově uskutečnilo 20. pravidelné bilaterální jednání zástupců českého a německého státního dozoru nad jadernou bezpečnosti. Schůzka byla zorganizována na základě Dohody o výměně informací...


21.10.2016

Seminář o Úmluvě o zákazu chemických zbraní pro pracovníky Celní správy

V rámci vzdělávací akce Celní správy ČR zaměřené na oblast CBRN proběhl dne 18. 10. 2016 seminář „Úmluva o zákazu chemických zbraní a spolupráce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) s celními orgány při identifikaci...


11.10.2016

Odborné semináře k výkladu nové legislativy

SÚJB oznamuje, že bude v následujícím období několika měsíců pořádat sérii odborných seminářů zaměřených na výklad nové legislativy v oblasti radiační ochrany v různých oblastech využití zdrojů ionizujícího záření....


05.10.2016

60. Generální konference MAAE

30. září 2016 skončila jubilejní 60. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). 60. řádné zasedání Generální konference, vrcholného řídícího orgánu MAAE, se konalo tradičně v jejím vídeňském sídle....


05.10.2016

Technická návštěva pracovníků MAAE v Dolní Rožínce

Ve dnech 6. – 9. září 2016 se na Vysočině uskutečnila technická návštěva pracovníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Cílem této návštěvy byl odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO, který se...