Aktuálně

20.07.2017

Dvoustranné jednání jaderných dozorů České republiky a Polska ve dnech 13. – 14. 7. 2017 v Praze

Ve dnech 13. – 14. července 2017 se v Praze uskutečnilo bilaterální jednání zástupců českého a polského státního dozoru nad jadernou bezpečností. Schůzka byla zorganizována na základě Dohody mezi vládou České republiky a Polské...


30.06.2017

Ve Švýcarsku proběhlo plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů

Ve dnech 22. až 23. června 2017 se ve švýcarském Bernu uskutečnilo 27. plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), kterého se zúčastnila i česká delegace pod vedením SÚJB. Zasedání za hostitelskou zemi zahájila Doris...


28.06.2017

SÚJB povolil druhému bloku Dukovan další provoz

Praha 28. června 2017 – Na základě žádosti ČEZ, a. s., podané 2. ledna 2017 vydal dnes Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový...


26.06.2017

Účast českého týmu na mezinárodním cvičení leteckých monitorovacích skupin

Ve dnech  26. až 30. června se český tým složený ze specialistů Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. a Armády české republiky (jmenovitě příslušníky 314. Centra výstrahy zbraní hromadného ničení a 24. Základny...


23.06.2017

Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 12. - 13. 6. 2017 v na Slovensku

Pravidelné čtyřstranné jednání (tzv. Quadrilaterála) mezi dozornými orgány ČR, SR, MR a Slovinska, vycházející ze spolupráce v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a nad jadernými materiály, se uskutečnilo...


30.05.2017

Dvacátý výcvik v pomoci a ochraně proti chemickým látkám

17. - 25. května 2017 se v Lázních Bohdaneč uskutečnil tradiční výcvikový kurz v pomoci a ochraně proti chemickým látkám určený instruktorům z řad záchranných složek členských států OPCW. Kurz pro 16 frekventantů z 16* členských...


23.05.2017

Proběhla úspěšná IRRS mise

Státní úřad pro jadernou bezpečnost hostil ve dnech 15. až 23. května 2017 tým expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, kteří posuzovali kvalitu národního regulatorního rámce a jeho soulad s bezpečnostními...