Aktuálně

21.10.2016

Seminář o Úmluvě o zákazu chemických zbraní pro pracovníky Celní správy

V rámci vzdělávací akce Celní správy ČR zaměřené na oblast CBRN proběhl dne 18. 10. 2016 seminář „Úmluva o zákazu chemických zbraní a spolupráce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) s celními orgány při identifikaci...


11.10.2016

Odborné semináře k výkladu nové legislativy

SÚJB oznamuje, že bude v následujícím období několika měsíců pořádat sérii odborných seminářů zaměřených na výklad nové legislativy v oblasti radiační ochrany v různých oblastech využití zdrojů ionizujícího záření....


05.10.2016

60. Generální konference MAAE

30. září 2016 skončila jubilejní 60. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). 60. řádné zasedání Generální konference, vrcholného řídícího orgánu MAAE, se konalo tradičně v jejím vídeňském sídle....


05.10.2016

Technická návštěva pracovníků MAAE v Dolní Rožínce

Ve dnech 6. – 9. září 2016 se na Vysočině uskutečnila technická návštěva pracovníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Cílem této návštěvy byl odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO, který se...


27.09.2016

Česká republika opět hostila účastníky Associate Programme OPCW

V letošním roce měla Česká republika již počtvrté tu čest být hostitelskou zemí průmyslového segmentu Associate Programme pořádaného Organizací pro zákaz chemických zbraní. Cílem tohoto programu je rozšířit povědomost o Úmluvě o...


27.09.2016

MAAE slaví 60. narozeniny

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) si připomíná 60. výročí svého založení. Generální konference, vrcholný řídící orgán MAAE, zasedá od 26. září 2016 již pošedesáté. Statut MAAE byl schválen 23. října 1956 a v...


14.09.2016

SÚJB vydal Rozhodnutí, kterým prodlužuje platnost povolení k provozu 2. bloku Dukovan

25. srpna 2016 vydal SÚJB Rozhodnutí, kterým mění platnost stávajícího povolení k provozu 2. bloku jaderné elektrárny Dukovany do 10. července 2017.

Stalo se tak v návaznosti na podanou žádost provozovatele jaderné...