Legislativa

Zákon č. 19/1997 Sb.
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Vyhláška č. 208/2008 Sb.
kterou se provádí zákon č. 19/1997 Sb. (vzor evidenčního listu)