Odbor pro kontrolu nešíření ZHN

Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní

Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní je součástí Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení. V oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní vykonává oddělení činnosti uložené SÚJB zákonem č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona:

K provedení zákona byla vydána vyhláška č. 474/2002 Sb., která stanovuje zejména: 

 Pokud pracujete s biologickými agens nebo toxiny a kladete si otázku: "Vztahuje se na nás zákon č. 281/2002 Sb.?", pak je pro vaši rychlou orientaci v problematice určeno přehledné schéma.

Aktuálně

Informace k novele zákona o biologických a toxinových zbraních

Dne 18. 8. 2017 vyšel ve Sbírce zákonů, v částce 89, zákon č. 253/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Znění novelizovaného zákona bude platné od 1. 1. 2018.

SÚJB uspořádá semináře věnované představení hlavních změn zákona a povinností držitelů povolení a osob nakládajících s rizikovými agens a toxiny. Termíny seminářů jsou uvedeny v Pozvánce, pro účast na semináři je nutná registrace (Přihláška).