Odbor pro kontrolu nešíření ZHN

Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní

Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní je součástí Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení. V oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní vykonává oddělení činnosti uložené SÚJB zákonem č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona:

K provedení zákona byla vydána vyhláška č. 474/2002 Sb., která stanovuje zejména: 

Pokud pracujete s biologickými agens nebo toxiny a kladete si otázku: "Vztahuje se na nás zákon č. 281/2002 Sb.?", pak je pro vaši rychlou orientaci v problematice určeno přehledné schéma.

Aktuálně

Informace k novele zákona o biologických a toxinových zbraních

Dne 18. 8. 2017 vyšel ve Sbírce zákonů, v částce 89, zákon č. 253/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 22. 11. 2017 vyšla ve Sbírce zákonů, v částce 133, vyhláška č. 379/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb. 

Oba právní předpisy nabyly účinnosti dne 1. 1. 2018.

Ve dnech 21., 22., 23., 28. a 30. 11. 2017 uspořádal SÚJB semináře věnované představení hlavních změn zákona a povinností držitelů povolení a osob nakládajících s rizikovými agens a toxiny. Prezentace ze seminářů jsou k dispozici zde: