WENRA

WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association) byla založena roku 1999 jako společenství představitelů dozorných orgánů zemí Západní Evropy s jaderným programem. V současné době sdružuje dozorné orgány všech členských zemí EU s provozovanými a/nebo vyřazovanými jadernými elektrárnami a Švýcarska. Jedním ze stěžejních cílů asociace je do roku 2010 harmonizovat ve členských zemích v co nejširší míře přístupy v oblasti: 

  • zajištění jaderné bezpečnosti energetických jaderných reaktorů, 
  • vyřazování jaderných zařízení z provozu, a 
  • skladovaní radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva. 

Činnost asociace probíhá v rámci jednání řídicího výboru a dvou pracovních skupin - RHWG (Reactor Harmonisation Working Group) a WGWD (Working Group on Waste and Decommissioning). Úkolem pracovních skupin je příprava dokumentů obsahující tzv. referenční úrovně (bezpečnostní požadavky) a vyhodnocení stávajícího stavu jejich plnění v členských zemích asociace. 

ČR, resp. předsedkyně SÚJB, D. Drábová, předsedala Asociaci od listopadu 2006 do listopadu 2009. 

Publikace WENRA: 

Pracovní skupina RHWG: 

Pracovní skupina WGWD: